Day archives: July 15th, 2020

Mikael Nalbandyan – When Is One Moral?

Mikael Nalbandyan – When Is One Moral?

“A person is moral when he cannot even have a desire to commit a crime – not out of fear of authorities but because of high consciousness and solidarity. After the thought of a crime has arisen, whether a person committed it or not, he is an immoral person for us, for if not for …

People And Their Fates – Armenian Genocide

People And Their Fates – Armenian Genocide

During the attack of the British troops on the forefronts of the Turks, Artashes Hambartsumyan was in the ranks of the British dressed in Scottish uniform. In documents, his name was abbreviated to Hambi. The task of Artash was to find Armenian orphans in Turkish families and transport them to Europe. About twenty orphans, who …

Azerbaijan places its artillery batteries near civilians

Azerbaijan places its artillery batteries

Azerbaijan has deployed its own artillery batteries close to the peaceful population and settlements so as to direct the retaliatory fire of the Armenian side at its own population. Ադրբեջանը սեփական հրետանային մարտկոցները տեղադրել է խաղաղ բնակչության մոտ, բնակավայրերում, որպեսզի հայկական կողմի պատասխան կրակն ուղղվի սեփական բնակչության վրա։ Russian Азербайджан разместил свои артиллерийские батареи возле …